Головна

Опис розділу - Головна /

«Головна» - Сторінка надає останню узагальнену інформацію по всіх категоріях аналізу.

Загальні положення - Цілі і завдання

Проект Topic.Sirius є демонстраційну версію (v1) першого етапу створення експертної системи аналізу та прогнозу процесів, явищ, подій (завдання) у країні і світі. Досягнення завдань здійснюється на основі: аналізу інформаційних потоків (поля - ІП) освічених електронними ЗМІ (Джерела), шляхом автоматизації:

 • первинного аналізу (збору, оцінки первинних лінгво-статічтіческіх показників, тематичної фільтрації) інформаційних повідомлень;
 • синтезу знань що є метою проекту (інтегральні показники, інфографіка, узагальнення, характеристика, висновки).

Оцінюванню та аналізу підлягають мінімальні елементи (повідомлення), а на їх основі категорії узагальнення інформації (Джерела, Теми дня, Рубрики, Тематики) кожна з яких представлена ​​окремою сторінкою. Елементи аналізу і синтезу реалізовані за допомогою віджетів на кожній сторінці. Як інструмент (АРМ) аналітична система призначена для автоматизації процесу збору, накопичення та оцінки інформації з відкритих джерел, поточного інформування про резонансних процесах, явищах та подіях, а також їх аналізу. Система дозволяє в автоматичному режимі виявляти (поточні і ретроспективні, загальні та окремі) тренди у внутрішній та зовнішній політиці, економіці, технологіях, екології, соціальній та гуманітарній сферах.

Завдяки можливості аналізу інформаційних потоків за деякий період (21 день) система допомагає виявляти критичні тренди, характерні для проведення актів інформаційних атак.

Система гнучко налаштовується (характеризує) як на внутрішній інформаційний простір, так і на глобальний (зовнішній) інформаційний простір предмету дослідження, які спричиняють істотний вплив на окремі сфери (галузі) і держава в цілому.

Кольорова інтерпретація

В системі передбачено ранжування і кольорове забарвлення категорій (Джерела, Теми дня, Рубрики, Тематики) і елементів (повідомлень) аналізу у списках та на індикаторах, на основі інтегрального показника наявності PR-впливу. Показник у процентному відношенні з лінгвістичної точки зору, показує ступінь подібності матеріалів "текстам прямого впливу", тобто насиченості емоційним, маніпулятивним контентом з ознаками наявності авторських думок та оцінок відносно описуваних об`єктів, процесів і явищ.

Впорядковані у списках та/або пофарбовані таким чином елементи і категорії аналізу утворюють 3 зони «довіри» до інформації з точки зору потенційно можливого її впливу:

 • «Зелена зона» - зосереджена, в основному, на видачу фактичного матеріалу з мінімальною наявністю емоційного, оцінного та маніпулятивного контенту;
 • «Сіра зона» - представляють категорії, що відносяться до прикордонних (або буферним) з точки зору заангажованості, агресивності контенту;
 • «Червона зона» - категорії зі значущими (більше 75%) ознаками наявності PR-впливу; стимулюють населення до прояву наступних психологічних якостей: впертий протест проти нестерпного тиску.

При цьому, червона зона, характеризує елемент або категорію аналізу як транслятор «зараженої» інформації, а «індикатор тональності» показує (пояснює), які саме складові чинники задіяні у формуванні тенденцій цієї зони. Що дозволяє виявляти внутрішні і зовнішні джерела загроз інформаційній експансії (безпеки), а також виявляти відповідні тренди, як провідники цих загроз.

Ключові особливості системи:

 • забезпечення достовірності та повноти інформації за рахунок автоматичного визначення необхідної кількості (репрезентативність) джерел і якості одержуваної від них інформації (лінгво-статистична оцінка - віджет «Індикатор тональності»);
 • використання технологій штучного інтелекту для вилучення суттєвої («Теми дня» - узагальнення повідомлень навколо резонансних тем) інформації, навіть з «забрудненого» («токсичного») інформаційного середовища з ознаками пропаганди та впливу (коефіцієнт PR-впливу);
 • відсутність людського фактора (суб`єктивної думки) на первинну оцінку категорії інформації (повідомлення, джерела, теми дня, рубрики, тематики), що в підсумку підвищує якість аналізу і прогнозу;
 • лінгво-статистичний аналіз насиченості тексту «токсичним» контентом: виявлення емоційного (емоції, загрози, характер відносин між об`єктами) і маніпулятивного контенту;
 • повністю автоматизована первинна аналітична обробка потоку інформаційних повідомлень та автоматизація побудови звітів (оцінка, характеристика, інфографіка, висновки щодо категорій інформації);
 • інформаційна підтримка (інформування) прийнятих управлінських рішень завдяки можливості оглядового (стиснення та узагальнення інформаційного потоку) ознайомлення і автоматизації елементів контент-аналізу відібраного масиву інформації.

Функціональні характеристики системи:

 • оцінка загальної ситуації в інформаційному потоці (поле), утвореному репрезентативні набором джерел (електронні ЗМІ);
 • виявлення лідерів, ретрансляторів громадської думки і зовнішніх опонентів шляхом аналізу характеристики джерел і їх пайової участі у формуванні трендів («Тем дня»);
 • моніторинг і оцінка джерел (ЗМІ), що утворюють репрезентативний інформаційний потік (поле), виявлення значущих джерел (явних «фаворитів»), напрямків їх діяльності та ступеню їхнього впливу на громадську думку;
 • виявлення внутрішніх і зовнішніх джерел загрози інформаційної безпеки (експансії: пропаганда, вплив);
 • виявлення замовників інформаційних впливів, визначення їхніх цілей та завданнь шляхом аналізу характеристик джерел та переліку «Тем дня» за період, у формуванні яких вони брали участь;
 • виявлення інформаційної експансії, виявлення механізмів відкритого (тексти прямого впливу з високим показником коефіцієнта PR-впливу) та прихованого (тренди - «Теми дня») інформаційного впливу;
 • моніторинг світових, політичних, економічних, військових, екологічних та інших процесів шляхом аналізу часткових інформаційних потоків - Рубрик, у тому числі виявлення інформаційних впливів, що дозволяють, тому чи іншому суб`єкту отримати односторонні переваги;
 • забезпечення об`єктивною інформацією в режимі «чистого інформування» щодо суб`єктів зацікавленості;
 • контроль геополітичної обстановки в різних регіонах світу;
 • здійснення поточного моніторингу (згадки) певних об`єктів, подій і явищ щодо цікавлять суб`єктів (тобто відбуваються наприклад як всередині країни і за її межами), а також визначати ступінь їхнього впливу на внутрішню та зовнішню ситуацію шляхом аналізу часткових інформаційних потоків спеціальних Тематик.
Партнери

http://intvc.sirius-iq.com/
http://isedworld.org/
https://rassvetbooks.com/
http://fisionomicus.com/
http://katerusha.ru/